سفارش تبلیغ
صبا ویژن

فسانیوز - سایت خبری و اطلاع رسانی

اسامی 77 نامزد انتخاباتی چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهرستان فسا

اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر فسا

منبع:سایت سلام فسا

1) اسمعیل آزادیان هارمی کد نامزد 1214
2) محمد جواد آقابیگی کد نامزد 1216
3) جواد احمدزاده زاهدانی کد نامزد 1241
4) مهرزاد ارجمند مزیدی کد نامزد 1245
5) عبدالحمید ارشدی نژاد کد نامزد 1246
6) احمد اسدزاده کد نامزد 1247
7) ناصر اسکندری کد نامزد 1248
8) عبدالرحیم الله دادی کد نامزد 1251
9) جعفر امیری کد نامزد 1252
10) امیر حمزه بابایی کد نامزد 1256
11) علی بدوی کد نامزد 1261
12) حجت الله بردبار کد نامزد 1262
13) زهره بردبار کد نامزد 1264
14) علیرضا بردبار کد نامزد 1265
15) مریم بردبار کد نامزد 1267
16) بنیامین بلاغی اینالو کد نامزد 1263
17) یوسف بلاغی اینالو کد نامزد 1275
18) علی بهرامی کد نامزد 1276
19) مهوش بهرامیان کد نامزد 1278
20) محمد رضا بی ظلم کد نامزد 1279
21) عبدالرضا پیرزاد غیاث آبادی کد نامزد 1286
22) علیرضا پیشروزاده کد نامزد 1287
23) علی تسلیمی کد نامزد 1289
24) عبدالحمید تولایی کد نامزد 1294
25) قدمعلی جعفری کد نامزد 1295
26) سجاد خراسانی کد نامزد 1424
27) یعقوب خراسانی شیری کد نامزد 1427
28) ابراهیم خیاط کد نامزد 1429
29) محمد جواد دهقانی کد نامزد 1456
30) محمد حسین دیندارلو اینالو کد نامزد 1457
31) مرتضی رزم آهنگ کد نامزد 1461
32) ابراهیم رضائیان کد نامزد 1467
33) اکبر رضائیان کد نامزد 1468
34) سیف اله زارع پور کد نامزد 1471
35) حبیب زحمت کشان کد نامزد 1474
36) پیمان زنگنه اینالو کد نامزد 1476
37) ابوالقاسم زهدی کد نامزد 1478
38) سیدنورالدین ساداتی کد نامزد 1479
39) خلیل سروی کد نامزد 1485
40) علی سلیمانی ششده کد نامزد 1486
41) ایاز سلیمی کد نامزد 1487
42) ابوالحسن شجاعی شیری کد نامزد 1491
43) اسماعیل شرفی کد نامزد 1492
44) غلامعباس شرفی نیا کد نامزد 1494
45) محمد علی شرفی نیا کد نامزد 1495
46) محمد حسین شکوهی کد نامزد 1496
47) نادعلی شکوهی کد نامزد 1497
48) یوسف شکوهی کد نامزد 1498
49) علیرضا طهمورثی کد نامزد 1561
50) غلامرضا ظریف کد نامزد 1571
51) محمد علی عابدی کد نامزد 1518
52) فریدون عباسی کد نامزد 1521
53) علی اکبر عطاءاللهی کد نامزد 1524
54) سجاد علیزاده جلیانی کد نامزد 1526
55) رحیم غلامپور کد نامزد 1527
56) غلامرضا فاخرمنش کد نامزد 1528
57) محسن فتحیان کد نامزد 1529
58) مختار فرج اله پور کد نامزد 1541
59) احمد قاسمی کد نامزد 1561
60) علی اکبر قسمتی کد نامزد 1564
61) محمد کاظمی کد نامزد 1567
62) عبدالغفار کوچکی کد نامزد 1572
63) طاهره مجیدی کد نامزد 1576
64) مجید محب زاده کد نامزد 1578
65) حسنعلی محمدی کد نامزد 1582
66) حسین محمدی کد نامزد 1584
67) فردین مرزبان کد نامزد 1586
68) مجید مقامی کد نامزد 1587
69) قاسم مقصودی خیرابادی کد نامزد 1591
70) سید فضل اله منصوری کد نامزد 1594
71) صادق میرشکاری کد نامزد 1596
72) محمود میرشکاری کد نامزد 1597
73) سید آرش ندیمی کد نامزد 1612
74) مهرداد نیساری کد نامزد 1618
75) هادی نیک سرشت کد نامزد 1619
76) ابوذر وطن دوست کد نامزد 1624
77) پوران هوشمند کد نامزد 1627