سفارش تبلیغ
صبا ویژن

فسانیوز - سایت خبری و اطلاع رسانی

موقعیت جغرافیایی شهرستان فسا

موقعیت جغرافیایی شهرستان فسا

منبع:پورتال استان فارس(تحت نظارت استانداری)  

شهرستان فسا از سطح دریا (خلیج فارس) به طور متوسط 1370 متر ارتفاع دارد و از نظر مورفولوژی (ریخت شناسی ) و زمین شناسی ناودیس بزرگی است که ارتفاعات اطراف آن توسط طاقدیسها به وجود آمده و بطور کلی.نزدیک به 40 در صداز وسعت شهرستان فسا دشت و بقیه کوهستانی است . الف ) کوهستــان: ارتفــاعــات شهرستان فســا دنباله ی رشته کوههای زاگرس با جهت شمال غربی ، جنوب شرقی هستند که با ایجاد دهلیزها و مخروط افکنه در امتداد خود مراکز سکونتگاهی این شهرستان را بصورت متمرکز(طولی ،میدانگاهی) شکل داده اند . مهمترین ارتفاعات این شهرستان عبارتند از : خرمن کوه در حدود 22 کیلومتری شمال غربی فسا با ارتفاع 3185 متر . کوه گچ (قبله) در 14 کیلومتری جنوب غربی فسا با ارتفاع 2150 متر . کوه درز در 33 کیلومتری جنوب شرقی فسا ( دهستان نوبندگان ) به ارتفاع 2121 متر . قلات یاغی در 50 کیلومتری شرق فسا (دهستان ششده) به ارتفاع 2000 متر. کوه تودج (توده) که از تنگ کرم شروع و تا داراب امتداد دارد که بلندترین نقطه ی آن 3155 متر ارتفاع دارد . بجز این کوهها می توان به ارتفاعات : سلّــو ، کــلاه قاضی ، سه کنج ، حسین آباد ، بر آفتاب ، کمرزرد ،کلّه خرسی ، داراکوه ،زیتونک ،گــّر ، بدنه شیر و خمار سنان اشاره کرد . از نقطه نظر جنس وپوشش گیاهی کوهها می توان گفت غلبه با سنگهای آهکی و گچی است و درارتفاعات بیش از 2000 متر درختان اُ رسْ (ســروکوهی = وُهــلْ ) پوشیده و درکمتر از این ارتــفاع ، درختان پسته ی کوهی (بنه) ، بادام کوهی (الوک) و زالزالک (کیالک )وجود دارند که از فرسایش خاک وافزایش سرعت آب وایجاد سیل در ارتفاعات جلوگیری می کند . ب ) دشت : دشتهای شهرستان فسا که از آبرفت های دوره ی کواترنری پوشیده شــده اند ، نسبتاً هموار بوده و پستی و بلندی چندان زیادی ندارند . ارتفاع این دشتها در هیچ نقطه ای کمتر از 1100 متر نیست و شیب آن حدود یک الی سه درصد می باشد . مهمتــرین دشتهــای این شهرسـتان عبارتنــد از : دشت فســا ،دشت نوبندگان ، دشت ششده و قره بلاغ ،دشت گــّربایگان ( به معنی سرزمین برهنه و یا محل کوه گـّر ) ، دشت میان جنگل و دشت شیبکوه .بر اساس آمار و اطلاعات، زمین لرزه های به وقوع پیوسته در منطقه ی فسا در قرن بیستم ، بالغ بر 9 مورد است که همگی پیش از سال 1967 میلادی ( 1364 ه.شمسی ) رخ داده اند . کانون عمقی تمامی زمین لرزه های رخ داده با بزرگی 5/3 الی 5 درجه در مقیاس ریشتر در اعماق کمتر از 44 کیلومتری قرار داشته و بطور کلی با در نظر گرفتن اطلاعات موجود تاکنون در منطقه ی‌ فسا زمین لرزه مخّربی اتفاق نیفتاده و منطقه (فسا ـ استهبان ) نسبـت به سـایر مناطـق استان فارس از استعداد لـرزه خیزی پائینی برخـوردار است . ودر صـورت بــروز زلــزلـه،خطر زلزله در سمت شمال و شرق شهرستان فسا کمتر از نواحی جنـوبی و غـربی آن اسـت . بـه عبارت دیگر از طرف شمال و شرق هر چه به سمت جنوب و غرب برویم به میزان استعداد خطر زلزله خیزی آن نواحی افزوده می گردد.